DISLA rsmpk

PUBLIKACJA REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO
7 października 2017 r. – sobota

OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
7 października 2017 r. – sobota

ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
22 października 2017 r. – niedziela,    godz. 24:00

TERMIN ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI ORAZ SĄSIADUJĄCYCH STANOWISK W PARKU SERWISOWYM
22 października 2017 r. – niedziela,    godz. 24:00

PUBLIKACJA LISTY ZGŁOSZEŃ
24 października 2017 r. – wtorek
www.rajdgrodzki.pl

OPUBLIKOWANIE:

  • harmonogramu Odbioru Administracyjnego
  • harmonogramu Badania Kontrolnego BK 1
  • treści reklamy dodatkowej
  • planu Parku Serwisowego

26 października 2017 r. – czwartek
www.rajdgrodzki.pl

GODZINY PRACY BIURA RAJDU
28 października 2017 r. – sobota,       godz. 08:00 – 21:00
29 października 2017 r. – niedziela,    godz. 07:00 – 20:00

TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PILOTA
28 października 2017 r. – sobota, do czasu Odbioru Administracyjnego

ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ RAJDU
28 października 2017 r. – sobota,       godz. 08:00 – 12:00
Remiza OSP w Bieczu – Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 15

ZAPOZNANIE Z TRASĄ RAJDU
28 października 2017 r. – sobota,       godz. 11:00 – 15:30

BADANIE KONTROLNE BK 1
28 października 2017 r. – sobota,       godz. 15:30 – 18:00
Rynek Miasta – Biecz, ul. Rynek 1,

PIERWSZE POSIEDZENIE ZSS
28 października 2017 r. – sobota,       godz. 18:00

OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ
28 października 2017 r. – sobota,       godz. 18:30
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu, Remiza OSP w Bieczu – Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 15
www.rajdgrodzki.pl

START HONOROWY
28 października 2017 r. – sobota,       godz. 19:00
Rynek Miasta – Biecz, ul. Rynek 1,

OTWARCIE PARKU SERWISOWEGO
29 października 2017 r. – niedziela,    godz. 06:00
GS w Bieczu – Biecz, ul. Tumidajskiego

START RAJDU
29 października 2017 r. – niedziela,    godz. 08:00
PKC-0 Start, GS w Bieczu – Biecz, ul. Tumidajskiego

META RAJDU
29 października 2017 r. – niedziela,    godz. 15:31
PKC-6A – Park Zamknięty – wjazd, GS w Bieczu – Biecz, ul. Tumidajskiego

BADANIE KONTROLNE BK 2 (SZCZEGÓŁOWE)
29 października 2017 r. – niedziela,    godz. 15:45
Remiza OSP w Bieczu – Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 15

OPUBLIKOWANIE PROWIZORYCZNEJ KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
29 października 2017 r. – niedziela,    godz. 16:25
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu, Remiza OSP w Bieczu – Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 15

OPUBLIKOWANIE OFICJALNEJ KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
29 października 2017 r. – niedziela,    godz. 16:55
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu, Remiza OSP w Bieczu – Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 15

CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD
29 października 2017 r. – niedziela,    godz. 17:30
Kino Farys – Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 13